• info@e-yandal.com
  • (0850) 420 5418

Karşınızda e-Asistan!

e-Asistan eğitim paketi, Yandal sınavına girmeyi düşünmeyen ya da erken bulan asistan hekimler için uygun eğitimleri kapsar.
 
e-asistan

e-Asistan Dahiliye Paket İçeriği​

>Tamamen güncel textbooklardan hazırlanmış içerik
>Asistanlık sürecinde bilimsel rehber niteliğinde
>Pandemide kaybedilen zamanı telafi etme imkanı
>Alanında uzman kişiler tarafından konu anlatımı
>Klinik ortamla teorik bilgiyi birleştiren paket

Poliklinik ve servis hastalarına yönelik yaklaşımları içeren başlıklar:

Yatan hasta hazırlama
>En sık görülen poliklinik vakalarına yönelik videolar
>Vaka örnekleri
>Tedavi yöntemleri
>Akciğer grafisi yorumlama
>MR yorumlama
>BT, SFT, EKG yorumlama
>Periferik yayma yorumlama
>Kan tetkikleri yorumlama
>İdrar tetkikleri yorumlama
>Hastalığın takibi
>Reçete bilgileri
>Önemli tanı yöntemleri

e-Asistan Dahiliye Paketleri

>Onkoloji Paketi
>Hematoloji Paketi
>Gastroenteroloji Paketi
>Endokrinoloji Paketi
>Romatoloji Paketi
>Alerji ve İmmünoloji Paketi
>Göğüs Hastalıkları Paketi
>Kardiyoloji Paketi
>Nefroloji Paketi
>Geriatri Paketi
>Yoğun Bakım Paketi